Philippines censorship

We Are The Censors_Final
We Are The Censors. Image credit: Katrina Stuart Santiago.

Pagkamalikhain, Konserbatismo, at Sensura: Isang Maikling Tanaw mula sa Pilipinas

Sa isang masaklaw at pangkasaysayang pagsusuri ng sensura sa Pilipinas, mula kay Marcos (Senior) hanggang kay Marcos (Junior), inilalatag ni Katrina Stuart Santiago ang mito ng kalayaang pansining sa Pilipinas. Sa proseso, tinutukoy niya ang lumalaking konserbatismo, at panibagong mga paraan ng pagsesensura.

Pagkamalikhain, Konserbatismo, at Sensura: Isang Maikling Tanaw mula sa Pilipinas Read More »

Scroll to Top