Culture

We Are The Censors_Final
We Are The Censors. Image credit: Katrina Stuart Santiago.

Pagkamalikhain, Konserbatismo, at Sensura: Isang Maikling Tanaw mula sa Pilipinas

Sa isang masaklaw at pangkasaysayang pagsusuri ng sensura sa Pilipinas, mula kay Marcos (Senior) hanggang kay Marcos (Junior), inilalatag ni Katrina Stuart Santiago ang mito ng kalayaang pansining sa Pilipinas. Sa proseso, tinutukoy niya ang lumalaking konserbatismo, at panibagong mga paraan ng pagsesensura.

Pagkamalikhain, Konserbatismo, at Sensura: Isang Maikling Tanaw mula sa Pilipinas Read More »

WhatsApp Image 2022-04-19 at 3.41.59 PM
Photo courtesy of Creative Commercial on Youtube and AIS Youtube Channel.

5 Advertisements That Are So Southeast Asian

Some advertisements are works of art. These contain well-told stories, interesting characters, and meaningful insights, while making a marketing message go down that much more smoothly. Mira Sharon recommends 5 advertisements you can watch to learn more about what makes us Southeast Asians tick.  To tell stories is a beautiful act, and advertisements are an

5 Advertisements That Are So Southeast Asian Read More »

Scroll to Top